Utworzenie Policji rzecznej – 18 lutego 1920 r./ 1 kwietnia 1920 r.

Dokumenty powołujące Policję rzeczną oraz komisariaty i posterunki rzeczne na Wiśle w 1920r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 132 z dnia 18 lutego 1920 roku,wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych w przedmiocie organizacji Policji Państwowej, pełniącej służbę na drogach wodnych, na podstawie art. 2 przepisów przejściowych do ustawy z dnia 24 lipca 1919 r.… Czytaj dalej Utworzenie Policji rzecznej – 18 lutego 1920 r./ 1 kwietnia 1920 r.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Pliki