Flotylle rzeczne w II RP.

Monitory rzeczne w porcie
Monitory rzeczne w porcie

Flotylla Wiślana.

W listopadzie 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Polskie władze stanęły przed wieloma problemami, musieliśmy połączyć w jedną całość zróżnicowane ziemie, odzyskane po rozpadzie trzech zaborców. Priorytetem była obrona świeżo odzyskanej niepodległość, gdyż nasi sąsiedzi, nie godzili się na wolną Polskę. Niemcy użyli określenie „Saisonstaat”, państwo sezonowe. Zaborcy nie chcieli się pogodzić z utratą ziem na rzec Polski. Silna armia musiała być fundamentem nowej Polski. Dotyczyło to zarówno wojsk lądowych jak i marynarki wojennej.

Dwa monitory rzeczne na rzece
Dwa monitory rzeczne

Pomimo tego, że Polska nie miała jeszcze dostępu do morza na teren Polski powróciło wielu marynarzy którzy wcześniej służyli we flocie zaborców. Kapitan Władysław Nawrocki w listopadzie 1918 listopada przejął jednostki należące do austriacko-węgierskiej Flotylli Wiślanej i utworzono w Krakowie Flotę Wiślaną. 28 listopada1918 roku, naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu Marynarki Polskiej, szefem Sekcji Marynarki Wojennej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych został pochodzący z Wieliczki oficer sił morskich Austro-Węgier pułkownik marynarki Bogumił Nowotny. Kadra marynarki w 72% pochodziła z zaboru rosyjskiego, 6% z zaboru niemieckiego i 22% z zaboru austriackiego.

Monitor rzeczny na tle twierdzy Modlin
Monitor rzeczny na tle twierdzy Modlin

Siedzibą Marynarki Wojennej został Modlin u ujścia Narwi do Wisły. 23 grudnia utworzono Wojenną Flotyllę Wiślaną, pierwszą jednostką na której podniesiono biało-czerwoną banderę w tym dniu był statek uzbrojony „Wisła”, jego dowódcą był por. mar. Stefan Schmidt. W pierwszych dniach flotylla zajmowała się przede wszystkim szkoleniem i scaleniem kadr. W okresie wojny polsko-bolszewckiej jednostki brały udział w ochronie konwojów na Wiśle, obronie Płocka. w dniu 1 października 1925 rozwiązano Flotylle Wiślaną.

Flotylla Pińska

Na początku 1919 roku rozpoczęła się wojna Polski z Rosją. Głównym problemem prowadzenia działań wojennych na terenie Polesia były bariery komunikacyjne, większość zaopatrzenia dla wojsk polskich dostarczano drogą wodną. 19 kwietnia, porucznik marynarki w rezerwie, Jan Giedroyć został pierwszym dowódcą Flotylli Pińskiej. Pierwsze jednostki to poniemieckie motorówki uzbrojone w działka kal. 37 mm i karabiny maszynowe. Dla uczczenia dowódcy Grupy Podlaskiej gen. por. Antoniego Listowskiego nazwy pierwszych polskich jednostek rozpoczynały się na literę L: „Lech”, „Listowczyk”, „Lauda”, „Lizdejko”.

Środkiem rzeki płyną 3 kutry uzbrojone z załogą
3 kutry uzbrojone na patrolu

Wraz z upływem czasu remontowane i uzbrajano kolejne jednostki cywilne dostosowując je do warunków wojennych. 3 lipca 1919 grupa bojowa złożona z 3 motorówek uzbrojonych wysadziła desant w rejonie wsi Horodyszcze, zdobyła most na rzece Jasiodła a następnie odparła atak sowieckiej kanonierki. Dla upamiętnieni tej pierwszej zwycięskiej bitwy 3 lipca ogłoszono Świętem Flotylli Rzecznej. W okresie międzywojennym w rejonie Mostów Wolańskich lub na Jeziorze Horodyskim wypływały wszystkie jednostki flotylli w gali banderowej. W bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pińsku przed obrazem patronki pińskich marynarzy Pińskiej Madonny, autorstwa Alfreda Roemera odprawiano uroczystą mszę święta. W Pińsku odbywało się wiele imprez towarzyszących na których spotykali się oficerowi, ich rodziny i zaproszeni goście.
Wraz z rozwojem działań wojennych siły flotylli rozrastały się przydzielono statek transportowy „Bug” łodzie motorowe „M1” i „M2” z Komendy Portu Wojennego w Modlinie, przejęto wiele jednostek zdobycznych. Jednostki flotylli posuwały się z linią frontu, po zdobyciu Kijowa 9 maja 1920 roku spieszeni marynarze uczestniczyli we wspólnej polsko-ukraińskiej defiladzie w centrum Kijowa. Niestety 26 maja 1920 roku armia sowiecka przystąpiła do kontrofensywy która spowodowała odwrót sił polsko-ukraińskich. Szybki odwrót oraz niski stan rzek był powodem zniszczenia lub samozatopienia jednostek flotylli, tylko część uzbrojenia wraz z marynarzami udało się przetransportować koleją do Modlina. 2 sierpnia 1920 roku rozwiązano Flotylle Pińską.

11 października 1920 roku utworzono Oddział Detaszowany Flotylli Wiślanej w rejonie Piny i Prypeci, który 1 marca 1922 zmienił nazwę na Flotylle Pińską. Była to dość prężnie rozwijająca się formacja wojskowa najpierw wydobyto i odremontowano jednostki zatopione w czasie działań 1920 roku, później dozbrajano flotylle nowymi zakupami. Największe jednostki to monitory rzeczne:
4 jednostki wybudowane w 1920 w Stoczni Gdańskiej typu B nazywane „gdańskie” o wymiarach 34.5 / 5.05 / 0.75 [m]: „Warszawa”, „Pińsk”, „Toruń” (eks-„Mozyrz”) i „Horodyszcze”;
2 jednostki wybudowane w 1926 w Stoczni Krakowskiej typu 1923 o wymiarach 35 / 6 / 0.39 [m]: „Kraków”, „Wilno”
Cały czas trwały prace mające na celu wzmocnienie i unowocześnienie flotylli niestety wybuch II Wojny Światowej przerwał te prace.
17 października 1931 roku ostatni raz zmieniono nazwę na Flotyllę Rzeczną Marynarki Wojennej(FRMW), której jednostki walczyły w wrześniu 1939r.
4 kwietnia 1939 ze składu FRMW sformowano Oddział Wydzielony rzeki Wisły, dowódcą został kmdr ppor. Roman Kanafoyski. W jego skład weszły następujące jednostki:

 • ciężki kuter uzbrojony (CKU) ORP Nieuchwytny
 • ścigacz rzeczny (kuter uzbrojony) KU-30
 • kutry uzbrojone holownicze: KU 4, KU 5
 • kuter uzbrojony łączności KU 6
 • kutry meldunkowe: KM 12, KM 13
 • okręt sztabowy „Hetman Żółkiewski”

Dowódcy Flotylli Pińskiej i Flotylli Rzecznej MW

 • por. mar. Jan Giedroyć – od 19 kwietnia 1919 do 16 marca 1920
 • mjr mar. Edward Sadowski – od 16 marca do 2 lipca 1920
 • ppłk mar. Jerzy Wołkowicki – od 2 lipca do 2 sierpnia 1920
 • kpt. por. mar. Marian Wolbek – od 2 marca 1922 do 22 października 1924
 • kmdr por. Władysław Blinstrub – od 23 października 1924 do 25 lutego 1927
 • kmdr Witold Zajączkowski – od 25 lutego 1927 do 6 października 1939
Mężczyżna w mundurze oficera marynarki siedi przy stole
Ostatni dowódca FRMW Witold Zajaczkowski

Oficerowie i marynarze Flotylli Pińskiej(rok 1939) i Wiślanej.

Lp Funkcja Stopień Imię Nazwisko
1 Dowódca flotylli kmdr Witold Zajączkowski
2 Zastępca dowódcy kmdr por. Henryk Eibel
3 Szef sztabu mjr dypl. Władysław Szczekowski
4 Szef sztabu mjr dypl. Władysław Szczekowski
5 Oficer artylerii sztabu ppłk art. Włodzimierz Klewszczyński
6 Oficer techniczny kpt. mar. Wacław Trzebiński
7 Oficer łączności kmdr ppor. Bronisław Witkowski
8 Oficer wywiadowczy kpt. mar. Narcyz Małuszyński
9 Naczelny lekarz kpt. mar. Kozłowski
10 Kapelan mjr ks. Henryk Antonowicz
11 Oficer flagowy por. mar. Janusz Marciniewski
12 Komendant Portu Wojennego Pińsk kmdr ppor. Mieczysław Reutt
13 Oficer inspekcyjny Portu Wojennego Pińsk por. mar. rez. Stefan Murza – Murzicz
14 Intendent Flotylli kpt. mar. Alojzy Mrozik
15 Kapelmistrz chor. mar. Julian Tomaszewski
16 Oficer gospodarczy (Brześć n. Bugiem) do 1932r. por. mar. Stanisław Nawrocki
17 Oficer oświatowy kpt. mar. Czesław Basiński
18 Szef kancelarii st. bsm. Wacław Szwarc
19 Dowódca grupy taborów por. mar. rez. Józef Walewski
20 Dowódca sekcji zaopatrzenia por. mar. rez. Józef Graniczny
21 Dowódca 4 grupy kutrów uzbrojonych bsm. Mieczysław Zalewski
22 Dowódca batalionu zapasowego kmdr ppor. Alojzy Pawłowski
23 Dowódca ORP Wilno kpt. mar. Edmund Jodkowski
24 Dowódca ORP Kraków kpt. art. Jerzy Wojciechowski
25 Dowódca ORP Warszawa por. mar. Jan May
26 Dowódca ORP Horodyszcze kpt. mar. Andrzej Marzecki
27 Dowódca ORP Wisła por. mar Stefan Schmidt
28 Dowódca ORP Wawel por. mar Aleksander Hulewicz
29 Dowódca ORP Warta por. mar Aleksander Lipiński
30 Dowódca ORP Bug por. mar. Jan Sadowski
31 Dowódca ORP Różycki ppor. mar. Władysław Suski
33 Dowódca statku Emilja Plater ppor. mar. Ignacy Błażewicz
34 Dowódca statku Bartosz Głowacki por. mar. Jan Sadowski
35 Dowódca statku Bałtyk pchor. mar. Piotr Muszka
36 Dowódca statku Minister por. mar. Stanisław Nahorski
37 Dowódca statku Sobieski por. mar. Aleksander Mohuczy
38 Dowódca statku Stefan Batory ppor. mar. Stefan Kwiatkowski
39 Dowódca statku Moniuszko ppor. mar. Jerzy Pieszkański
40 Dowódca statu Wareńczyk por. mar. Jan Hordliczka
41 Dowódca statku Kiliński pchor. mar. Jerzy Pieszkański
42 Dowódca holownika Neptun pchor. mar. Jerzy Pieszkański
43 Dowódca statku Pancerny I por. mar. Jan Giedroyc
44 Ostatni dowódca ORP Generał Szeptycki kpt. mar. Rudolf Kuzio
45 Ostatni dowódca ORP Admirał Sierpinek por. mar. Janusz Marciniewski
46 Ostatni dowódca statku Hetman Hodkiewicz por.mar. rez. Edward Kulesza
47 Ostatni dowódca ORP Generał Sikorski ppor. mar. rez. Ludwik Fidosz
48 Ostatni dowódca ORP Generał Sosnkowski st. bosm. Jerzy Kubicki
49 Ostatni dowódca ORP Admirał Dickman kmdr. ppor. Bronisław Witkowski
50 Dowódca Oddziału Wydzielonego Wisła kmdr. ppor. Roman Kanafoyski
51 Kapitan statku Lubecki kpt. ż. ś. Metody Przybytkowski
52 Ostatni dowódca trałowca T 4 mat nadt. Edward Kowalczuk-Kochanowski
53 Ostatni dowódca trałowca T 5 mat nadt. xxxxx Górski
54 Ostatni dowódca trałowca T 6 st. mar. nadt. Józef Woźny
55 Ostatni dowódca trałowca T 7 mat nadt. xxxxxxx Dryl
56 Dowódca kutra meldunkowego KM12 st. mar. nadt. Edmund Łukaszewski
57 Dowódca kutra meldunkowego KM 13 st. mar. nadt. Bronisław Duch
58 Dowódca ORP Zawzięta por.mar. Jerzy de Latour
59 Dowódca ORP Zuchwała kpt. art. Władysław Jasik
60 Dowódca ORP Zaradna bosm. Józef Lis
61 Ostatni dowódca ORP Nieuchwytny por.mar. Olgierd Koreywo
62 Ostatni dowódca trałowca pancernego T 1 mat. Piotr Teodorski
63 Ostatni dowódca trałowca pancernego T 2 mat. nadt. Aleksander Brol
64 Ostatni dowódca trałowca pancernego T 3 mat. nadt. brak Jurewicz
65 Ostatni dowódca KU 30 bsm. Edward Adamoszek

Okręty Flotylli Pińskiej i Rzecznej

LpTypNazwaDługość szerokość zanurzenie [m]ilość ZałogiUzbrojenieWyporność [t]Predkość [km/h]Początek Służby MWRPKoniec Służby MWRP
1 Monitor ORP Wilno 35 / 6 / 0.39 40 3 haubice kal. 100 mm 3 km kal. 7,92 mm 70 0 1926-10-15 1939-09-18
2 Monitor ORP Kraków 35 / 6 / 0.39 40 3 haubice kal. 100 mm 3 km kal. 7,92 mm 70 12.5 1926-10-15 1939-09-21
3 Monitor ORP Horodyszcze 34.5 / 5.05 / 0.75 44 2 działa 75 mm, 1 haubica 100 mm, 4 ckm 110 16 1920-08-20 1939-09-18
4 Monitor ORP Toruń ORP Mozyrz 34.5 / 5.05 / 0.7 44 3 działa 75 mm 4 ckm 110 10.5 1920-12-10 1939-09-18
5 Monitor ORP Warszawa 34.5 / 5.05 / 0.75 44 2 działa 75 mm, 1 haubica 100 mm 4 ckm (stan na 1939) 110 16 1920-08-08 1939-09-18
6 Monitor ORP Pińsk 34.5 / 5.05 / 0.75 44 3 działa 75 mm (1 x II, 1 x I) 4 km 7,92 mm 110 13.5 1920-10-20 1939-09-18
7 Statek uzbrojony Wisła 37.3 / 9 / 0.8 23 4 x karabiny maszynowe Colt kal 7.62 mm 1920-07-27 dodano 2 armaty kal 75 mm i 4 ciężkie karabiny maszynowe 130 14 1918-12-23 1921-12-01
8 Statek uzbrojony ORP Wawel 38 / 7.6 / 0.6 24 2 x armaty kal 76.5 mm, 4 x ckm-y Maxim kal 7.62 mm 55 13 1919-06-05 0000-00-00
9 Statek uzbrojony ORP Warta 22 / 4.87 / 0.5 13 2 x karabiny maszynowe Colt kal 7.62 mm 9 0 1919-06-18 1920-07-25
10 Statek uzbrojony ORP Bug 22 / 5.8 / 0.6 13 Armata Hotchkiss kal 37 mm, 2 karabiny maszynowe kal 7.62 mm 0 0 1919-06-07 1920-07-25
11 Patrolowy statek uzbrojony Różycki 21.5 / 2.45 / 0.46 7 2 x ckm Maxim kal 7.92 mm 22 0 1919-04-01 1919-11-02
12 Lekki statek uzbrojony Emilja Plater 21.2 / 2.6 / 0.8 8 Karabin maszynowy 68 16 1920-01-04 1920-10-15
13 Lekki statek uzbrojony Bartosz Głowacki 17 / 2.4 / 0.6 8 2 x karabin maszynowy Colt kal7.62 mm 0 0 1920-05-14 1920-10-01
14 Statek patrolowy Bałtyk 19.47 / 4.26 / 1.25 4 2 x karabiny maszynowe 23 9 1920-08-30 1924-04-01
15 Ciężki statek uzbrojony Minister 53.05 / 9.72 / 0.8 19 2 x armata polowa mal 75 mm, 4 karabiny maszynowe 0 14 1920-08-02 1921-03-01
16 Ciężki statek uzbrojony Sobieski 51.2 / 8.95 / 1.15 19 2 x armata polowa kal75 mm, 4 x ckm kal 7.92 mm 0 19 1920-08-02 1921-03-31
17 Ciężki statek uzbrojony Stefan Batory 50 / 13.7 / 0.45 23 2 x armata kal 75 mm, 5 x ckm 180 19 1920-08-01 1921-03-19
18 Lekki statek uzbrojony Moniuszko 34 / 7 / 0.6 13 Armata kal 37 mm, 4 x ckm 40 0 1920-08-07 1920-09-18
19 Statek sztabowy Warneńczyk 48 / 9.3 / 0.69 21 4 x ckm 165 19 1920-08-02 1922-03-08
20 Lekki statek uzbrojony Kiliński 17.94 / 3 / 0.49 8 2 x ckm Maxim kal. 7.92 mm 22 12 1919-05-24 1939-09-21
21 Holownik ratowniczy Neptun 18.2 / 4.6 / 1.3 12 2 x ckm 1920-1930 4 x ckm Maxim kal 7.92 1930-1939 armata kal 37 mm, ckm kal 7.92 48 9 1919-11-05 1939-09-18
22 Statek uzbrojony Pancerny I 36 / 10.2 / 0.7 23 2 x armata kal 75 mm, 4 x ckm Maxim kal 7.92 mm 120 15 1920-03-05 0192-06-11
23 Statek uzbrojony Generał Szeptycki 47.5 / 7 / 0.7 40 2 x armata kal 75 mm, 4 x ckm Maxim kal 7.92 mm, miny typu rybka 163 14 1920-05-23 1939-09-18
24 Okręt sztabowy Admirał Sierpinek 45 / 9.6 / 0.7 49 2 x ckm Maxim kal 7.92 mm 118.5 14 1920-06-01 1939-09-17
25 Statek uzbrojony obrony przeciwlotniczej Hetman Hodkiewicz 36 / 5.45 / 0.75 49 2 x armata kal. 75 mm, 4 x ckm Maxim kal 7.92 mm, miny. W 1934 r. armaty zdemontowano i wstawiono 4 x nkm Hotchkiss plot. kal. 13.2 mm 114 13 1920-03-06 1939-09-17
26 Statek uzbrojony obrony przeciwlotniczej ORP Generał Sikorski 30.5 / 7.8 / 0.7 24 2 x armata Hotchkiss kal 47 mm, 2 x ckm Maxim kal 7.92 mm. Od 1932 r. 2 x nkm Hotchkiss plot. kal. 13.2 mm, 2 x ckm Maxim plot. kal. 7.92 mm 64 14 1920-03-05 1939-09-17
27 Statek szpitalny ORP Generał Sosnkowski 47.46 / 7.1 / 0.93 30 2 x ckm Maxim kal 7.92 mm, wyrzutnia torped kal 450 mm, 6 min morskich. W 1932 okręt pozbawiono uzbrojenia 236 15 1920-03-06 1939-09-17
28 Statek uzbrojony ORP Admirał Dickman 46.65 / 5.65 / 0.55 29 2 x nkm Hotchkiss kal 13.2, 2 x ckm Maxim kal 7.92 po 1937 bez uzbrojenia 168 14 1920-05-01 1939-09-18
29 Statek sztabowy Żółkiewski 24.8 / 6.06 / 0.48 23 2 x ckm Maxim kal 7.92 mm 33 12 1939-05-03 1939-09-12
30 Holownik Lubecki 49.88 / 12.21 / 1 5 Brak 0 12 1939-09-08 1939-09-10
31 Kuter meldunkowy KM 12 10.33 / 1.8 / 0.5 4 Ckm Hotchkiss kal. 7.92, ckm Maxim kal 7.92 4.7 15 1932-01-01 1939-09-10
32 Kuter meldunkowy KM 13 10.33 / 1.8 / 0.5 4 Ckm Hotchkiss kal. 7.92, ckm Maxim kal 7.92 4.7 15 1932-01-01 1939-09-10
33 Kanonierka rzeczna ORP Zawzięta 18.1 / 4.6 / 0.42 12 Haubica kal. 100 mm, armata Puteax kal 37 mm, ckm Hotchkiss plot. kal. 7.92 mm 32 10.5 1933-07-01 1939-09-22
34 Kanonierka rzeczna ORP Zuchwała 18.1 / 4.6 / 0.42 12 Haubica kal. 100 mm, armata Puteax kal 37 mm, ckm Hotchkiss plot. kal. 7.92 mm 32 10.8 1933-06-15 1939-09-20
35 Kanonierka rzeczna ORP Zaradna 18.1 / 4.6 / 0.53 15 Haubica kal. 100 mm, 2 x sprzężone armaty plot. Vickers kal 40 mm, armata Puteax kal 37 mm, ckm Hotchkiss plot. kal. 7.92 mm 35.2 10.8 1936-03-04 1939-09-20
36 Ciężki kuter uzbrojony Nieuchwytny 23 / 4 / 0.52 18 Armata plot. Bofors kal 40 mm, armata Puteaux kal 37 mm, ckm plot. Hotchkiss kal. 7.92 mm 38.5 21.5 1934-04-27 1939-09-10
37 Trałowiec pancerny typ T 5 T 5 od połowy 1936 T 1 11.2 / 2.8 / 0.43 5 Armat Puteaux kal 37 mm,ckm Hotchkiss kal 7.92 mm, 4-6 min rzecznych typu rybka 10.2 12 1935-08-01 1939-09-20
38 Trałowiec pancerny typ T 5 T 6 od połowy 1936 T 2 11.2 / 2.8 / 0.43 5 Armat Puteaux kal 37 mm,ckm Hotchkiss kal 7.92 mm, 4-6 min rzecznych typu rybka 10.2 12 1936-05-05 1939-09-20
39 Trałowiec pancerny typ T 5 T 7 od połowy 1936 T 3 11.2 / 2.8 / 0.43 5 Armat Puteaux kal 37 mm,ckm Hotchkiss kal 7.92 mm, 4-6 min rzecznych typu rybka 10.2 12 1936-05-05 1939-09-20
40 Kuter uzbrojony szybkobieżny KU 30 14 / 2.75 / 0.45 8 2 x nkm Hotchkiss plot. kal. 13.2 9 46.2 1939-03-30 1939-09-29

Uzbrojenie jednostek rzecznych

LpTypNazwaWzór broniKaliber [mm]Masa bojowa [kg]Donośność [m]Prędkość początkowa [m/s]Szybkostrzelność [strzały/min]Ilość osób obsługi
1 Armata włoska 1913 105 2300 12000 550 6 8
2 Haubica Feldhaubitze 98/09 1898 105 1145 6300 302 4 7
3 Haubica 100 mm houfnice vz 14/19 1914 100 1501 9970 395 8 7
4 Armata polowa Armata prawosławna 75 mm 1902 75 1150 10700 600 10 7
5 Armata armata Schneidera 75 mm 1897 75 1190 11200 550 20 6
6 Armata Hotchkiss 47 mm armata morska, canon de 47 mm Mle 1885 1885 47 235 7000 700 20 6
7 Armata przeciwlotnicza Vickers-Armstrong 1928 40 820 6400 600 120 6
8 Armata przeciwlotnicza Bofors kal. 40 mm 1936 40 528 8500 875 40 5
9 Armata lekka Puteaux kal.37 mm wz. 1918 1918 37 46.7 2400 495 15 4
10 Armata Hotchkiss kal 37 mm wz. 1885 canon de 37 mm Mle 1885 1885 37 100 3200 610 30 5
11 Karabin maszynowy plot. Nkm plot. Hotchkiss kal. 13.2 wz. 1930 1930 13.2 42.5 6500 800 450 5
12 Ciężki karabin maszynowy ckm Colt kal.7.62 mm wz. 1895; Potato Digger 1895 7.62 16.4 1150 880 450 2
13 Ciężki karabin maszynowy ckm Maxim kal. 7.92 wz. 1908 1908 7.92 23 1200 890 600 2
14 Ciężki karabin maszynowy ckm Hotchkiss wz. 1925 1925 7.92 23.8 1100 800 480 2
15 Mina rzeczna Mina rzeczna ofensywna typu R 1919 0 42.57 0 0 0 3
16 Mina rzeczna Mina rzeczna typu Rybka 1915 0 30 0 0 0 3

Źródła: Mariusz Borowiak „Polskie flotylle rzeczne 1918-1939 okręty i statki pod biało-czerwoną banderą”, Jerzy Pertek „Wielkie dni małej floty”

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Polska

2 komentarze

 1. Nie można nie podziwiać obszernej analizy, jaką przeprowadziłeś w artykule. Szczegółowe rozwinięcie każdego punktu i uwzględnienie różnych perspektyw znacznie wzbogaciło treść.

 2. Treść jest klarowna, dobrze zorganizowana i pełna przydatnych wskazówek. Autor doskonale wyjaśnia kluczowe zagadnienia. Może warto by dodać więcej przykładów praktycznych. Pomimo tego, tekst jest niezwykle edukacyjny i inspirujący.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *