Utworzenie Policji rzecznej – 18 lutego 1920 r./ 1 kwietnia 1920 r.

Dokumenty powołujące Policję rzeczną oraz komisariaty i posterunki rzeczne na Wiśle w 1920r.

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 132 z dnia 18 lutego 1920 roku,wydane w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych w przedmiocie organizacji Policji Państwowej, pełniącej służbę na drogach wodnych, na podstawie art. 2 przepisów przejściowych do ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej. Plik pdf pochodzi ze strony http://prawo.sejm.gov.pl
  • Rozkaz nr 46 Komendanta Głównego Policji Państwowej z dnia 23 marca 1920 roku, w sprawie przekształcenia Straży Rzecznej na Policję Państwową. Plik pochodzi ze strony https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Pliki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *